mauritsgroen mgmc

Boeken en tijdschriften

Het kan wel!  

Het kan wel! - Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat

Frans Evers en Lawrence Susskind

€ 27,50 | 285 pag | paperback | 2009 | ISBN 978 90 78171 05 8

Het kan wel! beschrijft de rijke praktijkervaringen van Frans Evers met onderhandelingen over Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten met gebruikmaking van de Mutual Gains Approach (MGA) die professor Lawrence Susskind, als directeur van het Harvard/MIT/Tuft's "Program on Negotiation" mede heeft ontwikkeld.

De Mutual Gains Approach (ook wel win-win benadering genoemd) geeft ruimte voor creatieve beleids- en besluitvorming die rekening houdt met alle maatschappelijke belangen. Belanghebbenden krijgen vanaf het prille begin de mogelijkheid hun belangen, ideeën en bezwaren naar voren te brengen. Dit proces is zo ingericht dat oplossingen worden ontwikkeld waar iedere partij voordeel bij heeft. De ontwikkelingen kunnen snel en met groot draagvlak uitgevoerd worden en hebben geen last van buitenstaanders die hun hindermacht gebruiken om te vertragen.

Het boek is gebaseerd op Lawrence Susskind's Breaking Robert's Rules. De besluitvorming rond ingrijpende gebiedsontwikkeling komt over het voetlicht aan de hand van twaalf voorbeeldprojecten, variërend van de Tweede Maasvlakte en de inrichting van het gebied tussen Almere en Schiphol/Amsterdam tot ruimtelijke ontwikkelingen in de Bollenstreek en de combinatie van natuur en industrie in Woensdrecht.

Het boek is voorzien van een voorwoord van de SG van VROM Hans van der Vlist en gedeputeerde Annemarie Moons van Noord-Brabant en een epiloog van Pieter Winsemius.

U kunt dit boek betalen door het sturen van een email aan mga-netwerk.nl Vermeld s.v.p. hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en ter attentie van wie en naar welk adres de boeken verzonden moeten worden. U ontvangt dan een factuur voor de betaling.

LEGOlisering van de bouw  

LEGOlisering van de bouw �

Industrieel maatwerk in een snel veranderende wereld

Hennes de Ridder

€ 35,00 (plus €4,95 porto/verzending) | 220 pag | paperback | 2011| ISBN/EAN : 978-90-78171-15-7

Industrieel vervaardigd maatwerk. Het lijkt een onverenigbare tegenstelling. Toch vormt het de oplossing voor de crisis in de bouwsector – een crisis die niet alleen wordt veroorzaakt door de economie, maar veel dieper gaat en structureel is. Auto’s, computers, televisies, vliegtuigen: ze zijn het resultaat van decennia aan geaccumuleerde kennis en ervaring. De vorm ervan verandert steeds en de prestaties verbeteren voortdurend, maar hun structuur is nog steeds dezelfde en de doorontwikkelde, verbeterde onderdelen worden vervolgens in serie geproduceerd. De bouw daarentegen werkt nog altijd sterk ambachtelijk. Alsof het erom gaat het wiel telkens opnieuw uit te vinden.

Prof. Dr. Ir. Hennes de Ridder bepleit in dit boek daarom de ‘LEGOlisering’ van de bouw: wanneer de bouw voortaan industrieel maatwerk maakt, bouwwerken evolutionair ontwikkelt op basis van reeds gerealiseerde bouwwerken en gemakkelijk aanpasbaar maakt voor veranderend gebruik, dan kunnen de prestaties van de sector enorm verbeteren.

Dit boek beschrijft de nieuwe bouwsector in 50 kenmerkende karakteristieken – die ter verduidelijking worden afgezet tegen de huidige, bijna volledig tegengestelde aanpak. Het boek schetst daarmee een totale omwenteling van de bouw, die verrassend eenvoudig in werking gezet kan worden en die niets kost maar zeer veel oplevert.

U kunt dit boek bestellen door een email te sturen aan mg@mgmc.nl Vermeld svp welk boek u wilt ontvangen (en hoeveel exemplaren), en ook uw naam, mobiele telefoonnummer en het adres waar u het boek wilt ontvangen. U krijgt dan een verzoek tot betaling via een 'Tikkie'. Direct na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling aan u verzonden.


omhoog   films