mauritsgroen mgmc

Actueel

Politiek aan zet: bedrijfsleven aan het woord

 

Bij 3:55 heeft Maurits Groen het over het belasten van grondstof- en brandstofgebruik om zo te zorgen voor een eerlijke concurrentie-positie voor duurzame energie.

 

 

Nu in onze webshop:


De Milieuwegwijzer voor bedrijf en overheid 2015
door drs. H.M. Groen,

drs. W. Verhoog (eindredactie)

 

De Milieuwegwijzer maakt u snel en efficiënt wegwijs in het doolhof van afkortingen, begrippen en (milieu-) regels.

 

 

 

 

Duurzaam ondernemen, een portret van Maurits Groen

 

 

 

 

Wat gebeurde er allemaal in 2014?


De WakaWaka en de WakaWaka Foundation groeien stormachtig. Opgericht in 2012, heeft WakaWaka zich ontwikkeld tot het vijfde grootste bedrijf ter wereld op het gebied van solar light & power chargers. WakaWaka exporteert inmiddels naar 25 landen. De WakaWaka impactmap geeft inzicht in de positieve impact die de WakaWaka heeft in ontwikkelingslanden over de hele wereld.

 

De uitgeverij van mauritsgroen•mgmc zorgde voor het verschijnen van het succesvolle, gezaghebbende en baanbrekende De Twijfelbrigade van Jan Paul van Soest. Ook initieerde en publiceerde de uitgeverij Alle dagen duurzaam, een boek waarin op een aantrekkelijke en toegankelijke manier 24 bedrijven en stichtingen worden gepresenteerd die vanuit heel verschillende invalshoeken werken aan duurzaamheid. De eerste druk van dit boek was binnen enkele maanden uitverkocht.

 

De Milieubende vierde in theater Carré haar eerste lustrum. Deze stichting zorgt in groepen 7 en 8 van basisscholen door heel Nederland voor inspirerend theater, de workshop ‘Hoe word ik een Milieuheld’, duurzaamheidseducatie, en acties voor en door leerlingen. Inmiddels heeft de Milieubende ca. 15.000 leerlingen ‘opgeleid tot Milieuheld’ en hen daadwerkelijk in actie gekregen.

 

Ook voerde Maurits Groen voor de zesde keer een succesvolle crowdfunding-campagne voor de oprichting van een duurzaam bedrijf. Ditmaal Kipster, dat een ‘kippenrevolutie’ wil veroorzaken: gezonde eieren, milieuvriendelijke productie door gelukkige kippen, boeren die een fatsoenlijk loon verdienen, letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar brengen van producent en consument.

 

En in de Aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam bekeek een publiek van ca. 1.000 aanwezigen (uiteenlopend van prominenten uit bedrijfsleven, media, politiek en NGO's tot talrijke studenten) naar de Nederlandse première van de klimaatfilm Chasing Ice.
De bijeenkomst kende nog een tweede première: de Amerikaan Bill McKibben, oprichter van 350.org en de mondiale initiator van
de Carbon divestment campagne gaf daarna het startschot voor de Nederlandse divestment campagne.

 

Welkom

 

Welkom bij mauritsgroen•mgmc, een consultancy bureau met meer dan dertig jaar ervaring. Wanneer u duurzaamheidsambities heeft, vindt u in ons de partner om die stap voor stap werkelijkheid te maken en uw resultaten uit te dragen. Of het nu gaat om de formulering van visie en beleid, het uitstippelen van strategieën of het verzorgen van communicatie-uitingen zoals rapporten, brochures en boeken.
Op het gebied van duurzaamheid, en in het bijzonder milieu, klimaat en energie, beschikken we over een uitgebreid en uniek netwerk met zeer uiteenlopende contacten in binnen- en buitenland. Waar we mogelijkheden zien voor samenwerking brengen we als ‘ideëel makelaar’ graag partijen in ons netwerk bij elkaar.

Brede klantenkring:

 

mauritsgroen•mgmc werkt voor opdrachtgevers uit het bedrijfs-leven, onderzoeksinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Brede inhoudelijke expertise:

 

Duurzaam ondernemen Duurzaam bouwen Energiebesparing Duurzame energie Biodiversiteit Maatschappelijk verantwoord ondernemen Externe risico’s en hinder Klimaat (verandering, mitigatie, adaptatie en compensatie) Duurzame landbouw Afval Mobiliteit Ruimtelijke ontwikkeling Gevaarlijke stoffen (milieu- en transportrisico’s) Natuur(-beheer en –ontwikkeling) Ontwikkelingsvraagstukken Verdroging Voedsel Waterbeheer

Veelzijdig actief:

 

Visievorming Beleidsontwikkeling Strategiebepaling Transities Positioneren van bedrijven, organisaties, diensten en producten Stakeholderanalyses Makelaar tussen partijen Fondsenwerving Omgevingsanalyses Mutual gains approach Werken met klankbordgroepen (community advisory panels) Communicatieadviezen Communicatie-strategieën Communicatieplannen Lobbytrajecten Comités van aanbeveling en begeleidingscommissies Organiseren van informatie- en inspraakavonden Evenementenorganisatie Voorzitterschappen Gespreksleiding Cursussen Doelgroepgericht schrijven (van advertenties en advertorials tot brochures en boeken) Exposities Audiovisuele producties mediabenadering/free-publicity Filmpromotie

 

In ons netwerk: werken voor u samen met vormgevers, drukkers, websitebouwers, audiovisuele bedrijven en fotografen.

Eigen uitgeverij van boeken en brochures die inspireren tot duurzame oplossingen.

 

Milieumagazine

 

Milieumagazinemauritsgroen•mgmc verzorgt de hoofdredactie van Milieumagazine, een uitgave van Wolters Kluwer. Lees meer over de inhoud .